PostHeaderIconSpolupráce s námi

Každá akce je náročná na přípravu nejen z hlediska časového a personálního, ale zejména z hlediska finančního. Jako nezisková organizace se snažíme získávat finanční a materiální prostředky od soukromých subjektů, které nám pomohou pokrýt alespoň částečné náklady na organizaci (kancelářské potřeby, papírnické zboží, nápoje, občerstvení, drobné odměny do soutěží a do tomboly, apod.).

Jsme vděčni za jakoukoliv výši podpory, ať už jednorázově nebo dlouhodobě. Jako nezisková organizace vítáme každého člověka, který je ochoten nám jakýmkoliv způsobem dle svých možností pomoci. Oceníme spolupráci nejen formou daru, ale i formou osobní pomoci při pořádaných akcích, brigádách, dobrou radou v oblasti grantové politiky a neziskového sektoru, nebo jen tím, že se o nás a naší činnosti informují Vaši přátelé a známí.

Na oplátku můžeme nabídnout umístění loga poskytovatele daru na webových stránkách, umístění letáku s logem poskytovatele na dobře viditelném místě při pořádaných nebo spolupořádaných akcích, umístění loga na prezentační tabuli partnerů sdružení, popř. na přepravníku pro koně, kterým cestujeme po celé republice. Můžeme taktéž nabídnout propagaci firmy na postroji koní (podsedlová dečka, celotělová deka na koně) či na oděvu personálu a pomocníků (trička, vesty, čepice).

Rádi s Vámi uzavřeme Darovací smlouvu, na jejímž základě si můžete darovanou částku odečíst ze základu daně.
Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(§15) - pro fyzické osoby
(§20) - pro právnické osoby

PODPORA

Můžete nás podpořit několika způsoby:

a) sponzor

b) partner

c) adoptivní rodič 

Vaše podpora je forma daru sloužící k úhradě provozních nákladů na koně (krmení a vodu, strouhání/kování, povinné očkování a odčervování, případně další veterinární péči, podestýlku, ošetřování, obnovu opotřebované výstroje či sedlové vybavení). Další možností je podpora koně na závodech - příspěvek na dopravné, startovné aj.

Sponzor Sportovní stáje Svobodová, z.s
Sponzorem se může stát každý, kdo zaplatí částku minimálně 100 . Po dobu jednoho roku pak budete mít jako drobné poděkování od nás vaše jméno v seznamu sponzorů na nástěnce v areálu a na našem webu. Výše příspěvku není omezená :-)

Partner Sportovní stáje Svobodová, z.s.
Speciální kategorií, spíše pro dárce z firemní sféry, je tzv. partner. V tomto případě se jedná o dar minimálně ve výši 10 000,- Kč/rok, kdy kromě všech výhod adoptivního rodiče získává dárce i samostatnou barevnou cedulku se svým logem/názvem či jménem ve formátu A4 umístěným v areálu. Dále propagace na webových stránkcách, akcích či závodech.

Adoptivní rodič koní

Každý ze zájemců (jednotlivec, skupina, firma, apod.) o tuto formu podpory se může rozhodnout, kterého z našich koní podpoří. 

Kromě příjemného pocitu na Vás čeká certifikát. Vaše jméno bude uvedeno se jmény „symbolických adoptivních rodičů" na webových stránkách a na informační ceduli u stájí. Budete uvedeni v seznamu našich sponzorů, které pravidelně prezentujeme na všech našich akcích a internetových stránkách. Pokud si vyberete koně sportovního, lze vaše sponzorství i prezentovat na jezdeckcých závodech.

Minimální částka pro adopci koně je 2.000,-Kč/rok. Pokud máte zájem adoptovanému koníkovi poslat více peněz, samozřejmě se tomu meze nekladou. Vaší podpory si velice vážíme.

Adoptovat lze jakéhokoliv koníka z nabídky níže, vybrat si můžete jednoduše toho, který Vám nejlépe "padne do oka".

Základní informace:

· symbolická adopce trvá vždy jeden kalendářní rok (částka se platí jednorázově)

· vybrat si můžete koně z aktuální nabídky

· v případě úhynu či vyřazení koně z chovu Vám nabízíme možnost vybrat si jakéhokoliv jiného koně z aktuální nabídky

· každý z vybraných koní může mít více symbolických adoptivních rodičů

AKTUÁLNÍ SEZNAM KONÍ K ADOPCI!

Můžete tak získat netradiční dárek nebo mile překvapit své přátele a známé.