PostHeaderIconMY DĚTEM 8.5.2013

 

 

 

Stáj u Lucky, o.s.

a

Sportovní stáj Teplice – Úpořiny, o.s.

pořádá

MY DĚTEM

Soutěže pro jezdce i nejezdce určené pro začátečníky a mírně pokročilé, pro anglický i westernový stylJ. Není akce ČJF.

8.5.2013

Základní údaje

1.1. pořadatel:         Sportovní stáj Teplice-Úpořiny, o.s. a Stáj u Lucky, o.s.

1.2. datum konání:  8. května 2013

1.3. místo konání:   jízdárna v Bystřanech

1.4. kolbiště, opracoviště:  pískové

1.5. funkcionáři:      Lucie Veselá. Mgr. Petra Svobodová, Hana Sirotková

 

Technické údaje:

2.1. Předpisy:      Pravidla jezdeckého sportu, tyto propozice a platné veterinární směrnice.

2.2. Soutěže

Soutěž č.1.         Lead Rein

                           Soutěž přístupná pro začátečníky. Hodnotí se jednotný styl trojice (vodič, kůň, jezdec) při předvedení na kruhu v kroku.

                           Ceny věcné do 3.místa + floty pro každou startují dvojici . V této soutěži bude udělena cena diváků. Startovné 100,- .                          


a)       

do 5let


b)       

od 6 let

Soutěž č.2         First Ridden

                          Soutěž přístupná pro začátečníky. Hodnotí se jednotný styl dvojice (kůň, jezdec) při předvedení na kruhu v kroku a 

                           klusu. Ceny věcné do 3.místa + floty pro každou startují dvojici . V této soutěži bude udělena cena diváků. Startovné 100,-

 

Soutěž č.3          Open ridden

                           Soutěž přístupná pro mírně pokročilé. Hodnotí se jednotný styl dvojice (kůň, jezdec) při předvedení na kruhu v kroku, 

                           klusu, cvalu a překonání malé překážky. Ceny věcné do 3.místa + floty. Startovné 100,-

 

Soutěž č.4          Jízda zručnosti a ovladatelnosti


A)     

S vodičem: Soutěž přístupná pro začátečníky.


B)     

Bez vodiče: Soutěž přístupná pro mírně pokročilé.

                          Hodnotí se rychlost jízdy, chyby jsou přepočítávány na trestné body.  Ceny věcné do 3.místa + floty. Startovné 100,-

 

Soutěž č.5          Já a pes

                           Soutěž přístupná pro děti se psy na vodítku. Hodnotí se rychlost překonané dráhy, chyby jsou přepočítávány na trestné 

                           body.  Ceny věcné do 3.místa + floty. Startovné 50,-

 

Soutěž č.6         Miniparkur do 30cm

                          Soutěž přístupná pro začátečníky. Hodnotí se rychlost překonané dráhy, chyby jsou  přepočítávány na trestné body.  Ceny

                          věcné do 3.místa + floty. Startovné 100,-

 

Soutěž č.7         Miniparkur do 50cm   

                         Soutěž přístupná pro začátečníky. Hodnotí se rychlost překonané dráhy, chyby jsou  přepočítávány na trestné body.  Ceny             

                          věcné do 3.místa + floty. Startovné 100,-

 

Soutěž č.8         Miniparkur do 60cm   

                         Soutěž přístupná pro začátečníky. Hodnotí se rychlost překonané dráhy, chyby jsou  přepočítávány na trestné body.  Ceny             

                          věcné do 3.místa + floty. Startovné 100,-

                          a) pro děti do 18let

                          b) otevřená

 

2.3.Předběžný časový program závodů

                               11,00 – 12:00 hod prezentace pro drezurní soutěže

                               12,00 hod soutěž č.1, následuje č.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

                          

Všeobecné údaje:
3.1.   Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu Mgr. Petra Svobodová, svobodova@uporiny.cz  tel: 733 687 614
          Přihláška musí obsahovat: jméno jezdce, jméno koně, číslo soutěže.                                                                       
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících!!!! Dále si vyhrazujeme právo zrušit jakoukoliv vypsanou soutěž z důvodu nedostatečného počtu soutěžích.
3.2.   
Uzávěrka jmenovitých přihlášek do 5.5.2013
3.3.    Prezentace od 11:00 – 12:00 na kolbišti nebo hodinu před startem dané soutěže.
3.4.    Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka. Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody a škody,
které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.

 

Veterinární předpisy:

4.1. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární osvědčení pro přesun koní, opatřené všemi předepsanými náležitostmi platnými na rok 2013. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka pořadatele.  

                                                                                                                                                                           Zpracovala Mgr. Svobodová Petra