PostHeaderIconSeriál seminářů 2012 jízdárna Bystřany

PŘIPRAVUJEME JARO 2012

 

Sportovní stáj Teplice-Úpořiny, o.s. vás srdečně zve na seriál mini seminářů, které se uskuteční na jaře 2012. Každý seminář je koncipován na 1-2hodiny, lektorem je Petra Svobodová (licence jezdce, cvičitele, rozhodčího pro skoky a vytrvalost, stavitele parkuru). Semináře jsou určeny pro široký okruh zájemců. Nechte se inspirovat:-)

Srdečně zveme!

Pozn. Některé semináře na sebe logicky navazují.

Zájemci o jakýkoliv seminář, prosím, přihlášky posílejte nasvobodova@uporiny.cz

Cena: 150 Kč/seminář

 

Skoky I. Zásady stavění skoků. Nejčastější chyby při stavění. Na co si dát pozor na opracovišti při závodech.

Skoky II. Stavíme parkurZásady stavby parkuru, použití skokového materiálu, vzdálenosti kombinací a distancí. 

Skoky III. Stavíme gymnastické řadyZásady stavby gymnastické řady. Řady pro skákání ve volnosti a pod jezdcem. Stavíme řady pro různé typy koní.

Prokousejme se pravidlySkoková pravidla a všeobecná pravidla. Nejdůležitější výňatky ze skokových a všeobecných pravidel důležité pro běžnou orientaci na závodech (i hobby).